ابنیه فنی

شرکت راهسازی فرش راه یزد با تکیه بر دانش فنی و تخصصی وتجربه های چندین ساله خود در کنار تجهیزات و ماشین آلات سنگین گوناگون در اجرای پروژه های مختلف در حوزه راهسازی و پل سازی توانایی اجرای هر نوع پروژه با هر سطح پیگیری و گستردگی را دارد.
یکی از عناصر بسیار با اهمیت در رشد اقتصادی و فرایند پیرامونی آن، شبکه راههای ارتباطی هر کشور است و پل ها به عنوان پیوند گر این شریان های حیات بخش در بالاترین درجه اهمیت قرار دارند.
هم اکنون شرکت راهسازی فرش راه یزد با اجرا انواع پل های بزرگ اعم از آبروها و تقاطعات هم سطح و غیر هم سطح و پل هاس کوچک اعم از آبروها و پل های باکسی شکل در مسیر بزرگراه ها، راههای اصلی و فرعی دارای تجربه و تخصص فراوان در این زمینه میباشد.