جزئیات پروژه

  • سرپرست اجرایی مهندس حسین طالبی
  • تاریخ شروع :1400/06/10
  • مساحت پروژه :3063 متر مربع
  • فاصله تا محل کارخانه آسفالت :105 کیلومتر
  • تاریخ پایان :1400/06/15

توضیح پروژه