جزئیات پروژه

  • کارفرماموسسه کوثر
  • شروع پروژه تیر ۹۲
  • پایان پروژه بهمن ۹۴
  • محل پروژه کیلومتر ۵ جاده یزد ـ تفت

توضیح پروژه