جزئیات پروژه

  • کارفرماموسسه کوثر یزد
  • شروع پروژه مهر ۸۹
  • پایان پروژه اردیبهشت ۹۰
  • محل پروژه ۲۰ کیلومتری محور یزد ـ‌ تفت

توضیح پروژه