جزئیات پروژه

  • کارفرماشرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
  • مشاور کارفرماشرکت مهندسین مشاور طرح نو اندیشان
  • مدیرپروژهآقای مهندس حسن قاضی نسب
  • سرپرست کارگاهآقای مهندس هادی ایثارگر
  • مدت زمان اجرای پروژهدو سال
  • زمان عقد قرارداد1399/09/02
  • زمان شروع به کار1399/09/04
  • پیشرفت فیزیکی پروژه3/23 %

توضیح پروژه

پروژه مورد نظر احداث راه دسترسی به ایستگاه تقویت فشار گاز دهشیر مربوط به خط هشتم سراسری گاز کشور به طول تقریبی 29 کیلومتر واقع در جنوب غربی شهر یزد می باشد. این جاده در استان یزد قرار دارد و نزدیکترین محوراصلی موجود در محدوده ایستگاه گاز دهشیر که دسترسی به سایر نقاط کشور را فراهم می سازد، بزرگراه اصلی یزد _ ابرکوه است که در حال حاضر تنها معبر موجود جهت دسترسی به ایستگاه گاز دهشیر می باشد و جاده معادن موجود در منطقه نیز می باشد.جاده دسترسی به ایستگاه گاز دهشیر از این بزرگراه موجود در منطقه دهشیر منشعب می شود.