جزئیات پروژه

  • کارفرماسازمان صنعت ،معدن و تجارت استان یزد
  • شروع به کار پروژهششم تیرماه هزار و سیصد و چهارصد
  • مدت زمان پروژه 24 روز شمسی
  • سرپرست پروژهآقای مهندس سعید زنگی

توضیح پروژه

این قرارداد فی مابین سازمان صنعت معدن و تجارت استان یزد به عنوان کارفرما و این شرکت به عنوان پیمانکار در تاریخ 1400/04/05 منعقد گردیده است.که هدف از این قرارداد  اجرای پروژه آسفالت بخشی از محور بافق – بهاباد می باشد. که مدت زمان این پروژه 24 روز شمسی می باشد.