آسفالت گرم

تجربه سی ساله در امر تولید و پخش آسفالت گرم و در اختیار داشتن دو دستگاه کارخانه آسفالت (مستقر در شهرستان یزد و مهریز) با ظرفیت 120 تن در ساعت (مورد تایید مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی) سرمایه عظیمی است که تولید انواع آسفالت مطابق با مشخصات فنی را (با ظرفیت نهایی 1500 تن) بصورت روزانه، مستمر و بدون وقفه را میسر میکند.

  • کنترل کیفیت در آزمایشگاه
  • تولید یکنواخت و در رنج استاندارد
  • استفاده از مصالح صددرصد کوهی و شکسته و آهکی
  • نمونه قیر60*70 (قیر خالص) به همراه آزمایش
  • استفاده از سیستم های نرم افزاری بروز رسانی جهت تولید یکنواخت و بروز