آسفالت

تولید انواع آسفالت سرد  در محل و یا در کارخانه بواسطه ی توانایی تولید مصالح سنگی با ماهیت سنگ شکسته کوهی و همچنین با وجود پلنت تولید انواع قیر محلول و قیر امولسیونی بصورت اتوماتیک، با بالاترین درجه کیفیت میسر است.