آغاز به کار فعالیت عمرانی بزرگراه یزد بافق در سال 1397

یکشنبه 5 فروردین 1397 اولین روز کاری سال جدید، عملیات عمرانی پروژه یزد بافق با 700 تن آسفالت گرم شروع بکار کرد…