بررسی و بازنگری مشخصات فنی فضای خالی در مخلوط های آسفالت گرم

بررسی و بازنگری مشخصات فنی فضای خالی در مخلوط های آسفالت گرم

(آنچه سازگار با شرایط اقلیمی استا ن یزد است)

نظر به مشخصات فیزیکی و مقاومتی مخلوط های آسفالت گرم بر اساس جدول ۲۰-۱۴ نشریه ۱۰۱ و جدول ۹-۱۳ نشریه۲۳۴متاسفانه ضوابط و معیار های فنی یکسانی برای لایه های آسفالت در تمام نقاط کشور، بدون توجه به تنوع شرایط آب و هوایی در نظر گرفته شده است به خصوص مورد بسیار مهم و حساس درصد میزان فضای خالی در مخلوط آسفالت (Air voides)؛ که دوام و پایداری لایه آسفالت اجرا شده کاملا به آن وابسته بوده و در صورت تامین فضای خالی مناسب با در نظر گرفتن شرایط محیطی و محل اجرای پروژه با گرم شدن دمای محیط در فصول گرم سال باعث می شود قیر موجود در مخلوط های آسفالت حالت الاستیسیته خود را حفظ نماید و از حرکت به سوی رویه راه باز بماند و سطح سواره رو دچار قیر زدگی، شیار افتادگی و موج شدگی نشود.

نظر به شرایط آب و هوایی استان یزد و همچنین مفاد منعقد شده در نشریه Ms4 آمریکا، جهت دستیابی به یک تراکم نسبی مناسب، این میزان فضای خالی در مخلوط های آسفالتی می تواند مابین ۳ تا ۸ درصد اعمال شود که هم اکنون جهت لایه های آستر در نشریه های مذکور این میزان بین ۳ تا ۶ درصد و در لایه های رویه بین ۳ تا ۵ درصد محدود شده است که با عنایت به بخشنامه جرائم و کسر بهای عملیات راهسازی (مختص وزارت راه و شهرسازی) عدول از مشخصات بیان شده جرائم سنگینی را به پیمانکار تحمیل خواهد کرد. آنچه در عمل برای شرکت راهسازی فرش راه یزد اثبات شده است (دارای واحد کنترل کیفی و آزمایشگاه اختصاصی قیر وآسفالت می باشد) کنترل و رعایت کردن این میزان فضای خالی در مخلوط آسفالتی به سمت حد بالای حدود مشخصات فنی امکان پذیر نبوده و با درصدی خطا های آزمایشگاهی و کارگاهی همراه می باشد که نهایتا باعث عدول از مشخصات فنی به میزان تا 5/1 درصد میگردد. آنچه هم اکنون جای بحث و بررسی داشته و قابل تامل می باشد، عدول از مشخصات این مقدار فضای خالی حداکثر تا 5/1 درصد در برخی از پروژه ها توسط شرکت فرش راه  بوده که در عمل ماهیت کار اجرا شده در یک بازه زمانی بلند مدت از کیفیت و دوام بالاتری بدون اکسیداسیون و پیرشدگی قیر در شرایط اقلیمی استان یزد  برخوردار بوده است.

در راستای حل این مسائله و دستیابی به مشخصات اصولی، شرکت راهسازی فرش راه یزد پیشنهاد خود را در تاریخ 28/11/96 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استا ن یزد ارسال کرد و این موضوع در دستور کار کمیته کارشناسی جهت بررسی دقیق موضوع قرار گرفت.

اعضای کارگروه منتخب نظارت بر مصالح و تجهیزات صنعت ساخت شورای فنی استان:

استانداری یزد (آقایان مهندس آیت اللهی وعلومی)

اداره کل راه و شهرسازی استان یزد (آقایان مهندس جعفری نسب، باشی زاده، نساج)

شهرداری یزد (آقای مهندس علمدار)

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (آقای مهندس هادی زارع)

دانشکده فنی مهندسی دانشگاه یزد ( آقای دکتر خبیری)

اداره کل استاندارد (آقایان مهندس اصغر زاده و گلبخش)

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد (آقای مهندس معتمدی)

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان یزد  (آقایان مهندس زارع و کارگران)

مدیر حوزه طرح های شرکت ساخت و توسعه حمل و نقل زیر بناهای کشور در استان(آقای مهندس گل)

انجمن شرکت های ساختمانی، تاسیساتی وو راهسازی استان (آقای مهندس میرجلیلی)

 

طی برگزاری چندین جلسه در این باب به دستور ریاست نظام فنی و اجرایی استان یزد؛ کار بازنگری ضابطه شماره 101 با عنوان مشخصات فنی و عمومی راه با همکاری مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی در دست اقدام است.