حضور مدیریت اداره راه و شهرسازی و معاونت اداره ساخت و توسعه راه های استان یزد

بازدید جناب آقای دکتر نقصان محمدی مدیریت محترم اداره راه و شهرسازی و جناب آقای مهندس مظفری معاونت محترم اداره ساخت و توسعه راه های استان یزد از مجموعه کارخانه های تولید آسفالت گرم، مصالح سنگی و قیر امولسیون و همچنین آزمایشگاه قیر آسفالت و مصالح سنگی شرکت راه سازی فرش راه یزد