آسفالت بازیافتی

آسفالت بازیافتی

بسته به نوع استراتژی تعیین شده جهت تولید آسفالت بازیافتی گرم، میزان ترکیب مصالح بازیافتی با مصالح جدید میتواند بین 30 تا 100% متغییر باشد.
مقدار مواد افزودنی و نوع سیستم مکانیکی دستگاه مورد استفاده نیز میتواند در مقدار ترکیب این دو نوع از مصالح تاثیر گذار باشد.


شرکت راهسازی فر ش راه یزد در حال بررسی نتایج هریک از انواع این میزان ترکیب ها در آسفالت اجرا شده ی سطح شهر نیویورک و مکاتبه و بهره گیری از تجربیات شهرداری نیویورک می باشد.

جهت مشاهده قسمت آسفالت بازیافتی وبسایت شرکت فرش راه روی لینک زیر کلیک کنید
https://farshrahco.com/services/%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87/recycled-asphalt/