نوسانات کرایه حمل قیر حاصل تنش های موجود بین پالایشگاه ها و کارفرمایان دولتی

با توجه به اینکه پالایشگاه های تولید کننده قیر به دلیل عدم حل مشکلات مالی با کارفرمایان دولتی از تحویل قیر به پیمانکاران خوددارای میکنند، صف ماشین آلات حمل قیر جهت نوبت دهی بارگیری به شدت طولانی گردیده است و نهایتا نوسانات شدید کرایه حمل قیر مذاب را موجب گردیده است.