خرید یک دستگاه فینیشر بتن

در راستای تکمیل ناوگان راهسازی این شرکت،بر آن شد تا نسبت به تهیه ی یک دستگاه فینیشر بتن گوماکو (GOMACO) آمریکایی اقدام نماید.

این دستگاه قابلیت اجرای سنگ جدول،نیو جرسی،کانیبو،آبرو،پیاده راه و….دارد.