لایه های سازنده راه / بخش سوم (تثبیت)

لایه های سازنده راه را چقدر میشناسید؟
متن زیر قسمتی از بخش سوم مقاله لایه های سازنده راه می باشد جهت دانلود فایل پی دی اف این بخش روی لینک انتهای متن کلیک کنید

شرکت راهسازی فرش راه یزد طی سالهای اخیر روشهای تثبیت خاک به روش مکانیکی، روش شیمیایی و روش فیزیکی را تجربه کرده است. در قطعه انتهائی بزرگراه یزد-بافق به دلیل فقر مصالح از نظر دانه بندی و نبود مصالح مرغوب و مناسب از روش شیمیایی (تثبیت مصالح موجود با سیمان) استفاده شده است که در ادامه به تشریح آن خواهیم پرداخت: همانگونه که قبلا نیز ذکر گردید بدلیل برخی موارد، به خصوص نبود مصالح مرغوب در محل اجرای پروژه، مشکلاتی را از نظر فنی و اقتصادی برای تهیه مصالح زیر اساس ایجاد مینماید که در چنین مواردی میتوان مصالح موجود در محل که برخی مشخصات فنی را ندارند با درصدی از مواد افزودنی و تثبیت کننده نظیر سیمان، آهک شکفته و یا قیر مخلوط و استفاده نمود. در این صورت مخلوط حاصل را زیر اساس تثبیت شده می نامندکه به منظور بهبود کیفیت مشخصات فیزیکی و مهندسی خاک و یا مصالح روسازی انجام می شود؛ تا مصالحی با مشخصات مناسب و منطبق با ضوابط مندرج در آئین نامه مورد نظر برای به کاربردن در لایه های روسازی بدست آید. تثبیت خاکها به طرق گوناگون نظیر روش مکانیکی و روش شیمیایی، روش فیزیکی و روش الکتریکی امکان پذیر می باشد و انتخاب هر روش تثبیت خاکها، بستگی به نوع و جنس خاک و همچنین هدف از تثبیت خاک دارد.

 

مهمترین اهداف تثبیت خاک:

 • استفاده از قرضه های جانبی (هرگاه به عللی امکان تغییر مسیر راه و یا تعویض خاک نباشد و یا اینکه هزینه تعویض خاک مقرون به صرفه نباشد، باید روش اصلاح و بهبود خواص خاک مورد بررسی قرار گیرد تا چنانچه روش تثبیت از نظر اقتصادی قابل توجیه باشد مبادرت به انجام آن شود.)
 • افزایش دوام خاک
 • افزایش مقاومت باربری خاک
 • بهبود نفوذپذیری خاک در برابر جریان آب
 • کاهش تورم و انقباض خاک 6) کاهش رطوبت خاک
 • کاهش چسبندگی خاکهای رسی
 • جلوگیری از فرسایش خاک
 • کاهش ضخامت لایه های روسازی
 • بازسازی روسازی های فرسوده با استفاده از مصالح موجود
 • صرفه جوئی در مصرف مصالح و انرژی
 • تسریع در عملیات اجرایی

 

برای نمایش ادامه مطلب کلیک کنید:

لایه ها سازنده راه بخش سوم