آسفالت بازیافتی

آسفالت بازیافتی

با توجه به اهمیت حفظ و نگهداری محیط زیست و ضرورت اقدامات عمل گرا در این راستا و عبور از مرز شعار های مرسوم و معمول؛ شرکت راهسازی فرش راه یزد بر آن شد تا اقدامات لازم را در جهت استفاده و بکارگیری مجدد آسفالت های تراشیده شده که در طبیعت رها میشوند را بکارگیرد، بدینسان ضمن جلوگیری از اشغال محیط زیست توسط آسفالت های تراشیده شده، از استفاده بی رویه از منابع طبیعی جهت تولید مصالح نیز جلوگیری میکند.

در این روند واحد تحقیق و توسعه ضمن انجام آزمایشات لازم و مشاوره با کارشناسان بین المللی در این زمینه آسفالت های تراشیده شده را مجددا در چرخه تولید قرار داده است. آزمایشات، مکاتبات و تحقیقات لازم همچنان در حال بررسی است.

اطلاعات مربوط به پیشرفت این پروژه را هر هفته از قسمت اخبار وبسایت فرش راه دنبال کنید

لینک مطالب مربوط آسفالت بازیافتی(17تیرماه1397):
https://farshrahco.com/news/2recycled-asphalt/

لینک مطالب مربوط به آسفالت بازیافتی (14مردادماه1397):
https://farshrahco.com/articles/recycled-asphalt3/