تحقیق و توسعه

شرکت راهسازی فرش راه یزد با هدف توسعه و بروز رسانی محصولات تولیدی و در راستای تولید و تامین نیازهای سفارش دهنده و در نهایت دستیابی به بالاترین سطح رضایت مشتریان مجوز واحد تحقیق و توسعه را از سازمان صنعت ، معدن و تجارت دریافت نموده و با این هدف در این راه  گام برمیدارد.