جزئیات پروژه

  • کارفرماپارک علم و فناوری یزد
  • تاریخ پیمان1398/09/23
  • مشاورمهندسان مشاور نقشینه ساز زینو

توضیح پروژه