جزئیات پروژه

  • کارفرمااداره کل راهداری استان یزد
  • تاریخ پیمان1397/04/28
  • مشاوردستگاه نظارت راهداری یزد

توضیح پروژه