جزئیات پروژه

  • کارفرماشرکت فراز
  • محل پروژه پشت صدا و سیمای استان یزد

توضیح پروژه