جزئیات پروژه

  • کارفرماشهرداری بافق به نمایندگی آقای مهندس سیدعلی نوروزاده
  • سرپرست کارگاهآقای مهندس محسن ابویی
  • زمان انعقاد قرارداد1399/10/04
  • زمان شروع کار1399/10/11
  • مدت زمان اجرای پروژهیک سال
  • پیشرفت فیزیکی پروژه14/01 %

توضیح پروژه

این قرارداد در تاریخ 1399/10/04 فی مابین شهرداری بافق به نمایندگی آقای سیدعلی نوروزاده شهردار بافق که در این قرارداد کارفرما محسوب می گردد

و شرکت راهسازی فرش راه به نمایندگی آقای مجید نیک فرجام به عنوان مدیرعامل شرکت منعقد گردید که هدف از انعقاد این قرارداد انجام عملیات زیر

سازی ،آسفالت و جدول گذاری معابر سطح شهر بافق می باشد که شرکت به انجام آن متعهد گردیده است.