جزئیات پروژه

  • کارفرماشرکت توسار
  • شروع پروژه فروردین ۹۵
  • پایان پروژه اردیبهشت ۹۶
  • محل پروژه محور یزد ـ بافق / ایستگاه طبرکوه

توضیح پروژه