جزئیات پروژه

  • کارفرمااداره کل راه و شهرسازی استان یزد
  • تاریخ پیمان1398/03/28
  • مشاورشهرداری منطقه 4

توضیح پروژه