جزئیات پروژه

  • کارفرمااداره کل راه و شهرسازی استان یزد
  • شروع پروژه شهریور ۹۴
  • پایان پروژه در حال اجرا
  • محل پروژه کمربندی یزد

توضیح پروژه