جزئیات پروژه

  • کارفرمااداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان
  • شروع پروژه96/06/10
  • پایان پروژهدر حال اجرا

توضیح پروژه