جزئیات پروژه

  • محل پروژهراه های هنسک، جوزی مبارک،صادق آباد، حاجی آباد
  • کارفرماشرکت تعاونی دهیاری بافق

توضیح پروژه