جزئیات پروژه

  • کارفرما:اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد
  • مبلغ برآورد:42/000/000/000

توضیح پروژه