جزئیات پروژه

  • کارفرماشرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
  • شروع پروژه اسفند ۹۱
  • پایان پروژه آذر ۹۳
  • محل پروژه مهریز

توضیح پروژه