جزئیات پروژه

  • کارفرمااداره کل راه و شهرسازی استان یزد
  • شروع پروژه تیر ۹۶
  • پایان پروژه مرداد ۹۳
  • محل پروژه محور یزد ـ طبس

توضیح پروژه