جزئیات پروژه

  • کارفرمااداره کل راه و شهرسازی استان یزد
  • شروع پروژه شهریور ۹۳
  • پایان پروژه مهر ۹۴
  • محل پروژه محور یزد ـ خاتم

توضیح پروژه