جزئیات پروژه

  • کارفرمااداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد
  • تاریخ پیمان1397/05/08

توضیح پروژه