امولسیون

قیر امولسون مخلوطی از قیر و آب است به کمک ماده امولسیون ساز ساخته می شود. در این مخلوط قیر ذر آب حل نشده بلکه شناور است. رنگ قیر امولسیون قبل از مصرف قهوه ای است و بعد از شکستن به رنگ سیاه قیر تبدیل میشود.قیرهای امولسیون دستاوردهای نو برای جایگزینی قیرهای محلول یا برگشتی می باشد. در این شیوه ذرات قیر درون آب بصورت معلق در می آیند.

مزایای قیرهای امولسیون نسبت به قیرهای محلول:

  • عدم نیاز به فرآیند گرمادهی هنگام استفاده
  • عدم نیاز به حلال های نفتی
  • عدم آتش گیری هنگام نگهداری و حمل و اجرا
  • عدم آلودگی محیط زیست
  • امکان کاربرد در شرایط مرطوب
  • کاربردهای گسترده در راهسازی و راهداری

انواع امولسیون های تولیدی این شرکت:

زودشکن _ شامل ( 1-CRS) و (2-CRS) و (1h-CRS)

درشکن _ شامل (1-CSS) و (1h-CSS)