بازدید معاونت فنی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان یزد

در راستای اجرای لایه آسفالت مجتمع فولاد بافق امروز 97/2/2 جناب آقای حسین مرادی فارسی معاونت فنی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان یزد از این پروژه بازدید بعمل آوردند.