فرماندار شهرستان بافق: اولویت اول شهرستان بافق جاده بزرگراه یزد _بافق استپروژه بزرگراه یزد بافق در روزهای پایانی سال میزبان مسئولین از دستگاه های مختلف شهرستان بافق و یزد است

چهارشنبه 23 اسفند ماه جناب صباغیان آقای نماینده محترم مجلس شورای اسلامی شهرستان بافق و جناب آقای زاده رحمانی فرماندار محترم شهرستان بافق چهارشنبه 23 اسفند ماه از پروژه بزرگراه یزد بافق بازید بعمل آوردند.
تعداد ماشین آلات و آمار منابع انسانی حاضر در پروژه، درصد پیشرفت پروژه و همچنین مشکلات و موانع موجود در این مسیر مورد بررسی قرار گرفت.

در این بازدید جناب آقای زاده رحمانی از اولویت اول شهرستان بافق که جاده بزرگراه یزد _بافق میباشد گفتند و همچنین بیان شد تمام تلاش ها جهت تخصیص قیر و اعتبار به پروژه در حال پیگیری میباشد…