بازدید جناب آقای دکتر جمالی نژاد و اعضای شورای شهر

امروز شرکت راهسازی فرش راه یزد، میزبان حضور جناب آقای دکتر جمالی نژاد شهردار محترم شهر یزد به همراهی اعضای محترم شورای اسلامی شهر یزد بود
در این بازدید، آزمایشگاه، امکانات و دستگاه های این مجموعه مورد توجه قرار گرفت و سپس پیرامون موضوعات ذیل بحث و تبادل نظر شد:

1- همکاری در جهت اجرای آسفالت میکرو سرفیسینگ در سطح شهر
2- عملیاتی نمودن استفاده از آسفالت بازیافتی در تولید آسفالت گرم
3- همکاری شرکت راهسازی فرش راه و سازمان عمران شهرداری در پروژه های عمرانی