دوره آموزشی رشته شغلی متصدیان واحد های محلی

دوره آموزشی رشته ی شغلی متصدیان واحد های محلی با عنوان شناخت کارخانه آسفالت و محاسبه مخلوط های آسفالتی گرم در آزمایشکاه فنی مکانیک خاک استان یزد در روز پنجشنبه 1397/12/17 برگزار شد
با توجه به درخواست  مسئولین آزمایشگاه فنی مکانیک خاک و هماهنگی های لازم شرکت راهسازی فرش راه یزدمیزبان بازدید ایشان از بخش های مختلف کارخانه از جمله کارخانه تولید قیر امولسیون، کارخانه تولید مصالح سنگی، آزمایشگاه تخصصی قیر، آسفالت و مصالح سنگی و همچنین کارخانه تولید آسفالت گرم و روند تولید آسفالت گردید.