بازدید کارگروه نظارت شورای فنی استان

شرکت راهسازی فرش راه یزد در بهمن ماه 1396 میزبان کارگروه نظارت شورای فنی استان یزد

جناب آقایان مهندس بشیری و قلمسیاه نمایندگان سازمان محترم مدیریت و برنامه ریزی،جناب آقای دکتر آیت اللهی نماینده ی محترم استانداری یزد، جناب آقای مهندس کارگران به نمایندگی آزمایشگاه مکانیک خاک استان یزد، جناب آقای مهندس زارع نماینده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و جناب آقای مهندس فریمانی نماینده اداره آب و فاضلاب استان در این کارگروه حضور داشتند

در این بازدید یک روزه، از کلیه بخش ها شرکت راهسازی فرش راه یزد شامل: واحد ماشین آلات،کارخانه تولید قیر امولسیون،کارخانه تولید مصالح سنگی، کارخانه تولید آسفالت شهرستان یزد، آزمایشگاه تخصصی قیر، اسفالت و مصالح سنگی و کارخانه تولید بتن شرکت راهسازی فرش راه یزد بازدید بعمل آمد.