اتمام و افتتاح آنی روکش آسفالت روستای جوزی و هنسک در هفته ی دولت توسط فرماندار محترم بافق

روستای جوزی و هنسک به طول حدود 10 کیلومتر با کارفرمایی شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی بافق در مورخ 19/1/1396 آغاز گردید و در مورخ 1/3/1396 با تلاش بی وقفه پرسنل محترم شرکت فرش راه به پایان رسید. عملیات اجرایی آسفالت این دو روستا حدود 5200 تن می باشد که علارغم شرایط سخت کاری، این مهم محقق گردید.

در مورخ 9/6/1396 یا حضور مقامات محترم استانی و شهرستان بافق(استاندار محترم یزد و هیئت همراه) فرماندار، امام جمعه، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان بافق بهره برداری گردید.