آنالیز آسفالت تراشیده شده قبل از تولید مجدد

آسفالت بازیافتی

قبل از تولید و اجرای مجدد آسفالت بازیافتی لازم است طرح آسفالت جدید با توجه به مشخصات آسفالت قدیمی تدوین شود.

▪️میزان پیرشدگی قیر، ▪️نوع دانه بندی های قبلی، ▪️نوع مصالح استفاده شده و همچنین ▪️نوع و میزان قیری که قبلا در تولید آسفالت استفاده شده میتواند در ارائه طرح جدید تاثیر بسزایی داشته باشد.

در این میان آزمایشگاه های تخصصی نقش بسیار مهمی را در آنالیز آسفالت تراشیده شده ی قدیمی دارند

📌بدیهی است آسفالت تراشیده شده از هر نقطه دارای مشخصات منحصر به خود می باشد که باید با ترکیب با مصالح و مواد جدید ویژگی های لازم را جهت تولید و اجرا در نقاط دیگر کسب کند.

کانال تلگرامی شرکت راهسازی فرش راه یزد:
https://t.me/farshrahco