لایه‌های سازنده راه را چقدر میشناسید؟

 

با توجه به برش عرضی از مسیر یک راه  می توان مشاهده کرد یک جاده از چندین لایه تشکیل شده است.
این لایه ها به دو بخش کلی زیرسازی (بستر راه) و روسازی راه تقسیم می شوند.
لایه های زیر سازی (با توجه به طراحی جاده) شامل چندین لایه خاکریزی میباشند. مصالح مورد استفاده در اجرای لایه های خاکی باید دارای خصوصیات و ویژگی هائی باشند تا در مقابل هرگونه تغییر شکل ناشی از بارگذاری ترافیکی و عبور و مرور وسائط نقلیه و همچنین عوامل جوی و محیطی که به شکل نرم شدن، فیتیله شدن، ترک خوردن و آسیب دیدگی های دیگر ظاهر می شوند از مقاومت، پایائی و دوام لازم برخوردار باشند.  دانلود فایل مربوطه